Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

CLGT có nghĩa là gì? giải thích nghĩa clgt

CLGT có tức thị gì?

CLGT nguyên gốc là viết tắt của một từ khá thô t.ục và được giới trẻ dùng nhiều trong tiếng nói mạng (chủ yếu trên facebook và các diễn đàn dành cho teen).

 

CLGT tức thị gì là một trong những từ viết tắt phổ quát nhất trên facebook Việt trong thời gian gần đây.

 

Sau này, CLGT được diễn giải dưới nhiều nghĩa khác nhau để có thể nói được mà không ngượng như:

Cậu Làm Gì Thế 
Cả Lớp giải thể 
Cậu Làm Gì Tớ 
Chỉ Là Giả Thuyết 
Cãi Lộn Gì Thế 
Chết Là Giải Thoát 
Chém Lạnh Ghê Thế 
Chỉ Là Gió Thoảng 
Cũng Là Gà Thôi 
Cô Làm Gì Tôi 
Có Làn Gió Thổi 
Cái Lũ Gà Tồ 
Con Lợn Gặm Tỏi 
Con Lợn Gợi Tình 
Chim Lượn Gần Trời 
Cú Lẩn Góc Tối 
Củ Lạc giòn rụm! 
Cần Lời Giải Thích! 
Cõi Lòng Gái Trẻ 
Chân Long Giáng Thế 
Cu Lớn Ghê Ta 
Còn Lắm gieo neo 
Chẳng Làm Gì Tao 
Chồng Lo Gì Thế 
Còn Làm Giở Tệ 

Nguồn : http://tudienaz.com/2017/05/25/clgt-co-nghia-la-gi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét